Address:  al. Niepodległości 58
Warszawa
Phone:  +48 22 522 40 00
Download information as: vCard
Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.
Pełna nazwa
ENERGOPROJEKT - WARSZAWA  SA
Podstawa działalności
Wpis w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Adres
POLSKA, 02-626 Warszawa, Al. Niepodległości 58 
Telefon
+48 22 522 40 00
Fax
+48 22 522 41 10
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres internetowy
NIP
526 -00 - 37 - 267
REGON
010609957
KRS 0000082969
Kapitał zakładowy 1 439 800 zł opłacony w 100%
Konto bankowe ING Bank Śląski SA nr rachunku 36 1050 1025 1000 0090 3218 1019
Historia

Podmiot państwowy - Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „ENERGOPROJEKT” Warszawa istniejący od 2 września 1949r. przekształcił się 8 marca 1994r. w spółkę akcyjną Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „ENERGOPROJEKT - WARSZAWA” S.A. wraz z przejęciem od biura państwowego, m.in.:

  • prawa do używania znaku towarowego
  • 100% pracowników
  • dokumentacji projektowej, w tym archiwalnej oraz technicznej łącznie z prawami autorskimi
  • zleceń i zamówień na wykonanie dokumentacji.
Od dnia 8 lipca 2011r. spółka występuje pod nazwą ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA
Kapitał Akcyjny
1 439 800 zł - objęty w całości przez obecnych i byłych pracowników Spółki
Zatrudnienie
71 etatów

Menu

Logowanie

W celu uzyskania dostępu do biuletynu należy się zalogować

Remember Me